Zagorachoria 2018

30.09—03.10.2018
Voidomatis river Voidomatis river
Voidomatis river
Voidomatis river
Papingo towers seen from Megalo Papingo Papingo towers seen from Megalo Papingo
Papingo towers seen from Megalo Papingo
Papingo towers seen from Megalo Papingo
Bridge over the Potistres Rema Bridge over the Potistres Rema
Bridge over the Potistres Rema
Bridge over the Potistres Rema
View towards Vikos gorge View towards Vikos gorge
View towards Vikos gorge
View towards Vikos gorge
O3 trail near Micro Papigo On the O3 hiking route
O3 trail near Micro Papigo
On the O3 hiking route
View towards Astraka summit View towards Astraka summit
View towards Astraka summit
View towards Astraka summit
Above the tree line Above the tree line
Above the tree line
Above the tree line
Clouds are coming, do I make it to the refuge before they catch me? Clouds are coming, do I make it to the refuge before they catch me?
Clouds are coming, do I make it to the refuge before they catch me?
Clouds are coming, do I make it to the refuge before they catch me?
In the clouds on steps of the refuge In the clouds on steps of the refuge
In the clouds on steps of the refuge
In the clouds on steps of the refuge
Way down from the Astraka refuge Way down from the Astraka refuge
Way down from the Astraka refuge
Way down from the Astraka refuge