My bikes 17/04/05—13/03/11

Start slideshow
IMG_0735 Kawasaki ER-5
1
Kawasaki ER-5
IMG_1898 Honda Deauville (NT650V)
2
Honda Deauville (NT650V)
IMG_6769 BMW K1300 GT
3
BMW K1300 GT